fbpx

Vilkår

Alle aftaler indgås mellem kunden og:
Sikmo ApS
Ladingvej 2
8464 Galten
CVR.nr.: 43675796
Telefon: +45 50311311
E-mail: support@danmag.com

Ved køb hos: www.danmag.com accepterer du følgende bestemmelser.

A. SERVICE & PRODUKT & PRIS

Alle billeder og beskrivelser af service/produkt afspejler så vidt muligt den faktiske service/produkt. Der tages forbehold for tekniske begrænsninger ved fremvisningen af vores ydelser på hjemmesiden, samt vi tager dog forbehold for tekniske fejl (herunder fejl på priser ind i beregner) trykfejl, og andre uforudsigelig fejl. Såfremt du er i tvivl bedes du kontakte os pr telefon eller email, men yderligere vejledning kan også findes under FAQ.
Alle priser er inklusiv moms og andre afgifter.
Den gældende pris er den, der angives på det tidspunkt ordren afgives. Vi forbeholder os ret til uden varsel at ændre priserne på ydelser, varer, leje og arbejde eller at annullere tilbud og ordre eller at foretage enhver ændring.
Du kan ikke kombinere tilbud og rabatter på danmag.com.

B. KLIENTREGISTRERING & OPRET BRUGER

Du kan beregne pris på vores ydelser via vores pris formularer helt gratis og uforpligtende så mange gange som du vil.
Det er ikke tilladt at bruge tjenesten til at indhente priser på opgaver, der ikke er reelle, eller for en håndværker at benytte tjenesten til at indhente priser (pristjek). Forespørgsler på pris må alene ske på boliger, hvor brugeren er ejer eller har ejerens udtrykkelige accept til oprettelse af forespørgslen. Ved oplysning af din e-mailadresse og telefon nr. bliver du automatisk oprettet som bruger. Når du udfylder en forespørgsel om tilbud fra via hjemmesiden afgiver du personoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med, at du afgiver disse oplysninger er, at Sikmo ApS herefter kan kontakte dig for afgivelse af tilbud eller yderligere forespørgsel før tilbuds afsendelse. Dette er nødvendigt før vi kan afgive et korrekt og bindende tilbud. Brugeren må ikke opgive en anden persons e-mail, tel, navn eller udgive sig for at være en anden. Kun registrerede kunder har mulighed for at se vores online priser, bestiller, følge opgaven efterfølgende, blive underrettet om tjenester, anmelde købte produkter og har ret til at udnytte aktuelle rabatter. Brugerkonto er helt gratis og du kan slet din bruger ved at udfylde denne form.

C. BESTILLINGSPROCEDURE, ARBEJDES PÅBEGYNDELSE OG EKSTRA ARBEJDE

Ordrer bliver modtaget elektronisk via www.danmag.com 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet
Efter at have bestilt får du, der har afgivet en e-mail adresse, en svarbesked med information om modtagelse af ordren og et ordrenummer.
Efter max 48 timer får du en ordrebekræftelse på både e-mail og SMS, samt kontakter vi dig for at aftale, hvornår arbejdet påbegyndes herunder for at aftale adgangsforhold til det sted, hvor arbejdet skal udføres.
I tilfælde af omstændigheder, som midlertidigt forhindrer gennemførelsen af ordren, forbeholder vi os ret til at suspendere dens gennemførelse indtil levering kan ske, men vi underretter da snarest muligt dig herom.
Såfremt det bestilte arbejde ikke er tilstrækkeligt til at fuldføre opgaven håndværksmæssigt korrekt gør vi dig opmærksom herpå inden arbejdet påbegyndes. Herefter vil prisen blive justeret på stedet eller over telefon, sms eller e-mail. Normal viser vi tillæg priser for forskellige opgave ind i vores pdf tilbud, så efterfølgerne afregning for ekstra arbejde/eller flere lag af maling end det det blev bestilt, afregnes ud fra disse priser, med mindre andet er aftalt.
Såfremt der under arbejdets udførelse opstår behov for ekstra arbejde underretter vi dig straks. Herefter vil prisen blive justeret på stedet eller over telefon, sms eller e-mail. Det kunne f.eks ske, hvis overflader der skal males skal hav flere lag af maling eller såfremt væggen efter nedtagelse af tappet kræver et ekstra lag spartel i forhold til de 2 bestilte antal lag for at opnå en jævn overflade – noget der særligt gør sig gældende i ældre ejendomme.

D. BETALINGSMULIGHEDER

Betaling med betalingskort
Hos www.danmag.com er det nemt og sikkert at betale med betalingskort. Du kan betale på nogle af vores ydelser med Visa Dankort, Visa og MasterCard. Hvis du har et Visa Dankort, er det Visa-delen af kortet, du betaler med. Vi hæver først beløbet på dit kort, når arbejde blev udført eller ordren forlader vores lager. I forbindelse med bestilling og køb af ydelser, indsamler og behandler vi oplysninger om dit kreditkort med henblik på gennemførelsen af købet.(Obs: ikke alle ydelser kan betales med kreditkort)

Betaling med faktura
Vælger du at betale via faktura, så får du faktura, når arbejdet er færdigt og betaling skal ske netto 7 dage. Ved for sen eller manglende betaling i forbrugeraftaler pålægges renter og eventuelt rykkergebyr på 150 kr. pr. rykker (dog maksimalt 3 rykkere) i henhold til rentelovens bestemmelser. Ved erhvervsaftaler udgør rentesatsen i stedet 2% pr. påbegyndt måned og rykkergebyr kr. 150 pr rykker. Såfremt den samlede ordre/opgave er på ca 50.000 kr. inklusiv moms skal der betales i 3 rater. Første rate skal betales når materialer er indkøbt og indbefatter materialer. Første rate skal betales førend arbejdes påbegyndes. Anden rate skal betales når 50 % af arbejdet er udført og betales 3 dage efter modtagelsen af faktura og indbefatter 50% af den resterende ordre efter fradrag af 1. rate. Sidste rate skal betales når arbejdet er fuldført og skal betales 7 dage efter modtagelsen af faktura og indbefatter den resterende ordre.

Afdragsordning
Nye såvel nuværende kunder har mulighed på nogle af vores ydelser for at aftale afdragsordning. Er du ikke registeret i RKI og lignende databaser, tilbydes der afdragsordning efter individuel vurdering.
Sikmo ApS Afdrag er en afdragsordning, hvor du betaler for vores tjenester eller andet service over 6 måneder. Din første betaling af Sikmo ApS Afdrag opkræves ved afsendelse af din ordre. I forbindelse med din oprettelse af afdrag bliver du tilmeldt automatisk betaling. Automatisk betaling skal ske ved brug af et tilmeldt betalingskort ved afsendelse af din ordre.
Der er ÅOP I PROCENT 12%, men ingen gebyrer eller kreditomkostninger forbundet med aftalen om Sikmo ApS Afdrag. Du kan til enhver tid betale restkøbesummen, hvis afdragsordningen ønskes afsluttet.
Ved forsinket betaling er Sikmo ApS berettiget til at opkræve renter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker i henhold til rentelovens bestemmelser. Sikmo ApS er ligeledes berettiget til at fremsende rykkerskrivelse og inkassovarsel ved forsinket betaling af din regning.
Sikmo ApS forbeholder sig retten til efter fremsendelse af rykkerskrivelse og inkassovarsel at ophæve din Sikmo ApS Afdrags-aftale med krav om omgående betaling af alle resterende afdrag samt ophævelse af din Sikmo ApS-abonnementsaftale.

E. FORTRYDELSESRET
1. Når du som forbruger bestiller via vores hjemmeside gælder Lov om forbrugeraftaler. Det betyder, at du kan fortryde din ordre indtil 14 dage fra aftalens indgåelse såfremt det er arbejde der skal udføres eller såfremt du har lejet og 14 dage fra varens modtagelse, såfremt du har købt. Meddelelsen skal gives ved at skrive mail til support@danmag.com. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standard kontakt formular og sende den til os. Hvis du derimod ønsker at få udført arbejdet eller leje det lejede inden udløbet af fortrydelsesretten på 14 dage kan du vælge at fraskrive dig retten til fortrydelsesretten ved udtrykkeligt at acceptere dette via et afkrydsningsfelt i bestillingsformularen eller bekræfte det pr. e-mail til support@danmag.com. Selvom du har accepteret fraskrivelse af fortrydelsesretten og vi har påbegyndt vores arbejde eller du er begyndt at anvende det lejede malerudstyr kan du inden 14-dages fristens udløb fortryde den del af arbejdet, der ikke er leveret/udført, eller den lejeperiode der er tilbage. Du skal da bede om at arbejdet standses, og vi er da berettiget til at kræve en rimelig betaling for det arbejde, der er udført, og som ikke kan tilbageleveres. Ved leje skal du straks tilbagelevere det lejede.

2. Hvis vi ikke har påbegyndt arbejdet eller lejeperioden ikke er indtrådt giver vi dig dog mulighed for at fortryde din ordre også efter 14-dage fra aftalens indgåelse mod betaling af et afbestillingsgebyr på 10% af ordre total pris. Du skal i den forbindelse stadig give os besked om din fortrydelse ved at sende en e-mail til support@danmag.com eller kontakt formular her på siden

3. Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 5 arb. dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

F. REKLAMATIONSRET

1. Hvis du ikke er tilfreds med vores arbejde kan du kontakte os på mail support@danmag.com. Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

2. For køb af vare hos os gælder købelovens regler om reklamationsret såfremt du er forbruger.

3. For erhvervsdrivende gælder følgende afsnit: Vi er alene ansvarlig for mangler ved det købte i henhold til købeloven regler (med de modifikationer der følger af nærværende handels- og lejebetingelser), såfremt der fremsættes indsigelse herom 14 dage efter levering. Købelovens § 54, stk. 1 er således ikke gældende.

4. Fuld tilfredshed eller pengene tilbage: det betyder at du får penge tilbage kun på de ting du er ikke tilfreds med. Folk har jo forskelige forventninger og vi hos Sikmo ApS er klar over det og vi laver alt hvad vi kan for at finde løsning og gøre vores kunder tilfredse. Hvis vi mener at arbejde er under standarder så du har ikke ret til penge tilbage før der kommer en uafhængig tredjepart som vurdere om arbejde er udført under standarder.

G. ANSVARSBEGRÆNSNING

1. Vi er ikke ansvarlig for tab af brug, indtjening og omsætning, forsinkelse af arbejde, arbejdsløn, leje, finansielle omkostninger, tabt produktion eller lignende hvad enten sådan er at betragte som direktet eller indirekte tab samt for noget indirekte eller følgetab.

2. Vores ansvar kan ikke overstige den samlede aftalte ordre, købesum eller leje.

3. Vi er ikke ansvarlig for skader forvoldt af en defekt ved de produkter vi bruger eller leverer eller de ting vi udlejer, medmindre et sådan ansvar ikke kan fraskrives i henhold til lov om produktansvar.

H. KLAGE

1. Hvis du er utilfreds med vores arbejde bedes du kontakt os på mail: support@danmag.com, men i sidste instans kan du klage til Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K Mail: info@byggerietsankenaevn.dk, www.byggerietsankenaevn.dk/.

2. Klager over vores fysiske produkter vi sælger ud og udlejet udstyr skal rettes til direkte til os på support@danmag.com og hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr ”

I. MARKEDSFØRING

1. Ved oplysning af din e-mailadresse og eller telefonnr giver du samtykke til, at vi kan sende/ringe dig markedsføring af tilsvarende tjenesteydelser og produkter. Hvis du ikke ønsker at modtage dette service, beder vi dig om at meddele os det på support@danmag.com

2. Vi har lov til at bruge billeder (før og efter vores arbejde) og poste dem på sociale netværk og på vores webside uden kundens udtrykkelige skriftlige samtykke.