fbpx

Vilkår, persondatapolitik og lejebetingelser

Alle aftaler indgås mellem kunden og:
Sikmo ApS
Ladingvej 2
8464 Galten
CVR.nr.: 43675796
Telefon: +45 50311311
E-mail: support@danmag.com

Ved køb og leje hos: www.danmag.com accepterer du følgende bestemmelser.

A. SERVICE & PRODUKT & PRIS

Alle billeder og beskrivelser af service/produkt afspejler så vidt muligt den faktiske service/produkt. Der tages forbehold for tekniske begrænsninger ved fremvisningen af vores ydelser på hjemmesiden, samt vi tager dog forbehold for tekniske fejl (herunder fejl på priser ind i beregner) trykfejl, og andre uforudsigelig fejl. Såfremt du er i tvivl bedes du kontakte os pr telefon eller email, men yderligere vejledning kan også findes under FAQ.
Alle priser er inklusiv moms og andre afgifter.
Den gældende pris er den, der angives på det tidspunkt ordren afgives. Vi forbeholder os ret til uden varsel at ændre priserne på ydelser, varer, leje og arbejde eller at annullere tilbud og ordre eller at foretage enhver ændring.
Du kan ikke kombinere tilbud og rabatter på danmag.com.

B. KLIENTREGISTRERING & OPRET BRUGER

Du kan beregne pris på vores ydelser via vores pris formularer helt gratis og uforpligtende så mange gange som du vil.
Det er ikke tilladt at bruge tjenesten til at indhente priser på opgaver, der ikke er reelle, eller for en håndværker at benytte tjenesten til at indhente priser (pristjek). Forespørgsler på pris må alene ske på boliger, hvor brugeren er ejer eller har ejerens udtrykkelige accept til oprettelse af forespørgslen. Ved oplysning af din e-mailadresse og telefon nr. bliver du automatisk oprettet som bruger. Når du udfylder en forespørgsel om tilbud fra via hjemmesiden afgiver du personoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med, at du afgiver disse oplysninger er, at Sikmo ApS herefter kan kontakte dig for afgivelse af tilbud eller yderligere forespørgsel før tilbuds afsendelse. Dette er nødvendigt før vi kan afgive et korrekt og bindende tilbud. Brugeren må ikke opgive en anden persons e-mail, tel, navn eller udgive sig for at være en anden. Kun registrerede kunder har mulighed for at se vores online priser, bestiller, følge opgaven efterfølgende, blive underrettet om tjenester, anmelde købte produkter og har ret til at udnytte aktuelle rabatter. Brugerkonto er helt gratis og du kan slet din bruger ved at udfylde denne form.

C. BESTILLINGSPROCEDURE, ARBEJDES PÅBEGYNDELSE OG EKSTRA ARBEJDE

Ordrer bliver modtaget elektronisk via www.danmag.com 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet
Efter at have bestilt får du, der har afgivet en e-mail adresse, en svarbesked med information om modtagelse af ordren og et ordrenummer.
Efter max 48 timer får du en ordrebekræftelse på både e-mail og SMS, samt kontakter vi dig for at aftale, hvornår arbejdet påbegyndes herunder for at aftale adgangsforhold til det sted, hvor arbejdet skal udføres.
I tilfælde af omstændigheder, som midlertidigt forhindrer gennemførelsen af ordren, forbeholder vi os ret til at suspendere dens gennemførelse indtil levering kan ske, men vi underretter da snarest muligt dig herom.
Såfremt det bestilte arbejde ikke er tilstrækkeligt til at fuldføre opgaven håndværksmæssigt korrekt gør vi dig opmærksom herpå inden arbejdet påbegyndes. Herefter vil prisen blive justeret på stedet eller over telefon, sms eller e-mail. Normal viser vi tillæg priser for forskellige opgave ind i vores pdf tilbud, så efterfølgerne afregning for ekstra arbejde/eller flere lag af maling end det det blev bestilt, afregnes ud fra disse priser, med mindre andet er aftalt.
Såfremt der under arbejdets udførelse opstår behov for ekstra arbejde underretter vi dig straks. Herefter vil prisen blive justeret på stedet eller over telefon, sms eller e-mail. Det kunne f.eks ske, hvis overflader der skal males skal hav flere lag af maling eller såfremt væggen efter nedtagelse af tappet kræver et ekstra lag spartel i forhold til de 2 bestilte antal lag for at opnå en jævn overflade – noget der særligt gør sig gældende i ældre ejendomme.

D. BETALINGSMULIGHEDER

Betaling med betalingskort
Hos www.danmag.com er det nemt og sikkert at betale med betalingskort. Du kan betale med Visa Dankort, Visa og MasterCard. Hvis du har et Visa Dankort, er det Visa-delen af kortet, du betaler med. Vi hæver først beløbet på dit kort, når arbejde blev udført eller ordren forlader vores lager. I forbindelse med bestilling og køb af ydelser, indsamler og behandler vi oplysninger om dit kreditkort med henblik på gennemførelsen af købet.(Obs: ikke alle ydelser kan betales med kreditkort)

Betaling med faktura
Vælger du at betale via faktura, så får du faktura, når arbejdet er færdigt og betaling skal ske netto 7 dage. Ved for sen eller manglende betaling i forbrugeraftaler pålægges renter og eventuelt rykkergebyr på 150 kr. pr. rykker (dog maksimalt 3 rykkere) i henhold til rentelovens bestemmelser. Ved erhvervsaftaler udgør rentesatsen i stedet 2% pr. påbegyndt måned og rykkergebyr kr. 150 pr rykker. Såfremt den samlede ordre er større end 50.000 kr. inklusiv moms skal der betales i 3 rater. Første rate skal betales når materialer er indkøbt og indbefatter materialer. Første rate skal betales førend arbejdes påbegyndes. Anden rate skal betales når 50 % af arbejdet er udført og betales 3 dage efter modtagelsen af faktura og indbefatter 50% af den resterende ordre efter fradrag af 1. rate. Sidste rate skal betales når arbejdet er fuldført og skal betales 8 dage efter modtagelsen af faktura og indbefatter den resterende ordre.

Afdragsordning
Nye såvel nuværende kunder har mulighed for at aftale afdragsordning. Er du ikke registeret i RKI og lignende databaser, tilbydes der afdragsordning efter individuel vurdering.
Sikmo ApS Afdrag er en afdragsordning, hvor du betaler for vores tjenester eller andet service over 6 måneder. Din første betaling af Sikmo ApS Afdrag opkræves ved afsendelse af din ordre. I forbindelse med din oprettelse af afdrag bliver du tilmeldt automatisk betaling. Automatisk betaling skal ske ved brug af et tilmeldt betalingskort ved afsendelse af din ordre.
Der er ÅOP I PROCENT 12%, men ingen gebyrer eller kreditomkostninger forbundet med aftalen om Sikmo ApS Afdrag. Du kan til enhver tid betale restkøbesummen, hvis afdragsordningen ønskes afsluttet.
Ved forsinket betaling er Sikmo ApS berettiget til at opkræve renter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker i henhold til rentelovens bestemmelser. Sikmo ApS er ligeledes berettiget til at fremsende rykkerskrivelse og inkassovarsel ved forsinket betaling af din regning.
Sikmo ApS forbeholder sig retten til efter fremsendelse af rykkerskrivelse og inkassovarsel at ophæve din Sikmo ApS Afdrags-aftale med krav om omgående betaling af alle resterende afdrag samt ophævelse af din Sikmo ApS-abonnementsaftale.

E. FORTRYDELSESRET
1. Når du som forbruger bestiller via vores hjemmeside gælder Lov om forbrugeraftaler. Det betyder, at du kan fortryde din ordre indtil 14 dage fra aftalens indgåelse såfremt det er arbejde der skal udføres eller såfremt du har lejet og 14 dage fra varens modtagelse, såfremt du har købt. Meddelelsen skal gives ved at skrive mail til support@danmag.com. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standard kontakt formular og sende den til os. Hvis du derimod ønsker at få udført arbejdet eller leje det lejede inden udløbet af fortrydelsesretten på 14 dage kan du vælge at fraskrive dig retten til fortrydelsesretten ved udtrykkeligt at acceptere dette via et afkrydsningsfelt i bestillingsformularen eller bekræfte det pr. e-mail til support@danmag.com. Selvom du har accepteret fraskrivelse af fortrydelsesretten og vi har påbegyndt vores arbejde eller du er begyndt at anvende det lejede malerudstyr kan du inden 14-dages fristens udløb fortryde den del af arbejdet, der ikke er leveret/udført, eller den lejeperiode der er tilbage. Du skal da bede om at arbejdet standses, og vi er da berettiget til at kræve en rimelig betaling for det arbejde, der er udført, og som ikke kan tilbageleveres. Ved leje skal du straks tilbagelevere det lejede.

2. Hvis vi ikke har påbegyndt arbejdet eller lejeperioden ikke er indtrådt giver vi dig dog mulighed for at fortryde din ordre også efter 14-dage fra aftalens indgåelse mod betaling af et afbestillingsgebyr på 10% af ordre total pris. Du skal i den forbindelse stadig give os besked om din fortrydelse ved at sende en e-mail til support@danmag.com eller kontakt formular her på siden

3. Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 5 arb. dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

F. ABONNEMENTVILKÅR
1. Du vælger helt selv, hvor længe dit abonnement skal køre samt hvornår du har i sinde at gøre brug af det. Har du fx valgt Sikmo ApS Malerabonnement ’’privat’’, og du løbende har betalt ind til din konto i fx 2 år, har du mulighed for at få malet, spartlet huller og andet malerarbejde, der er indbefattet i dit abonnement, for månedsprisen ganget med 24 måneder. Du har altså her i dette tilfælde 7.200,- på din konto, som du kan gøre brug af. Er opgaven større, end hvad du har sparet op betaler du selv differencen.

2. Der er mulighed for tilbagebetaling af din opsparede konto dog der er gebyr på 5% af opsparede beløbet. Vi udfører malerarbejde for det opsparede beløb, hvilket du selv kan disponere over. Opsiger du dit abonnement efter fx 1 år, kan du få udført malerarbejde for den pris, du løbende indbetalt – eller vi returnere opsparede beløbet på din konto. Vi sender en regning hver måned, men du kan også vælge at tilmelde den PBS, så du slipper for rudekuverter. Vi pålægger gebyrer ved ikke-overholdt abonnementsindbetaling jf. gældende gebyrregler.

3. Når du bestiller malerarbejde via dit malerabonnement, så følger vi de faste priser, som vi har på siden. Du kan derfor altid selv regne ud ind i vores online prisberegner, hvor meget du kan få lavet for det beløb, du har sparet op via dit abonnement. Vi kører altid med faste priser, så du får dit malerarbejde til en rigtig god pris.

4, Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato, hvorefter betaling vil blive trukket vi tilknyttede betalingskort. Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen. Herefter faktureres månedsvis forud, dvs hver mdr til den første , med mindre andet følger af aftale eller vilkår for det specifikke produkt.

OPHØR
1, Kunden kan opsige abonnementet, til udgangen af en faktureringsperiode (medmindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse).

2, Danmag.com kan opsige abonnementet uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

G. LEJE

Ved udlejning af lifte eller andre materialer her hos www.danmag.com accepterer du følgende bestemmelser. Disse lejebetingelser er gældende for al udlejning ved Sikmo ApS malerservice, og/eller ved lejers underskrift på lejeaftalen accepterer lejer disse (herunder udlejers Handels- og lejebetingelser jf. afsnit 8).

1. Lejemålets begyndelse, løbetid og afslutning: Lejemålet regnes fra den dag det lejede afhentes og indtil det er tilbageleveret. Der betales leje pr. påbegyndt lejedag. En lejedag påbegyndes kl. 07.30 og det lejede skal således være afleveret hos udlejer inden kl. 16.30. Sker dette ikke påløber der en fuld ny lejedag. Det lejede kan alene tilbageleveres indenfor normal åbningstid som er mandag-fredag 07.30-16.30. Minimumsleje er 1 dag i hverdage og 2 dage i weekenden. Såfremt det lejede efter særskilt aftale skal leveres eller afhentes på en byggeplads påhviler det lejer at sikre, at det lejede kan fremføres på byggepladsen via bæredygtige veje. Ventetid som følge af manglende adgangsforhold afregnes pr. time med kr. 500. inkl moms.

2. Lejeafgiften og depositum: Lejeafgiften beregnes for hele lejeperioden uanset om det lejede materiel benyttes eller om det tilbageleveres før det aftale tilbage leveringstidspunkt. Ved oprettelse af booking, reserveres et depositum. Depositum frigives senest 48 timer efter at materialer er tilbageleveret.. Udlejer er berettiget til at modregne i eller tilbageholde depositum.

3. Det lejedes stand: Det lejede afleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter det lejede er modtagest retur efterser det. Eventuelle skader betales af lejer jf. afsnit 5.

4. Det lejedes benyttelse og vedligeholdelse: Det lejede må alene benyttes til det aftalte formål og inden for den belasting og ydeevne der fremgår af betjeningsvejledningen eller som er påført på det lejede. Lejer er ansvarlig for at skaffe nødvendige tilladelse påkrævet for anvendelse af det lejede. Lejer er i lejeperioden forpligtiget til at foretage sikkerhedsmæssige kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af det lejede samt at holde det lejede rengjort. Reparationer på det lejede må kun udføres af udlejer eller af en af udlejer anvist reparatør. Lejer må ændre på eller ombygge det lejede. Det lejede må ikke videreudlejes eller lånes ud af lejer. Det lejede leveres med fyldte brændstoftanke og skal tilbageleveres med fyldte brændstoftanke. Såfremt dette ikke sker vil lejer bliver afregnet i henhold til gældende priser med tillæg af et gebyr på kr. 200. Det lejede må alene benyttes i Danmark og må ikke flyttes ud af Danmark. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede. I tilfælde af misligholdelse er udlejer berettiget til at sætte sig i besiddelse af det lejede, om fornødent med fogedens hjælp.

5. Ansvar: Lejer hæfter for skader og bortkomst på/af det lejede, uanset som lejer selv har gjort det. Under lejemålet bærer lejeren enhver risiko for det udlejede samt for dets betjening og anvendelse, både overfor udlejer som overfor tredjemand. Udlejer kan således ikke gøres ansvarlig for nogen skade påført lejer eller tredjemand i forbindelse med brugen af det lejede eller skade på ejendele tilhørende lejer eller tredjemand. Lejer skal skadesløsholde udlejer for ethvert krav der måtte bliver rettet mod udlejer i anledning skade på lejer eller tredjemand eller disse ejendele som følge af det lejede.

6. Forsikring:

Udlejer har tegnet kaskoforsikring, som dækker beskadigelse af lifter og andre maskiner. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko, som altid skal betales af lejer. Selvrisiko ansættes ud fra materiellets nyværdi på skadetidspunktet. Lejer bærer hele risikoen for skader, som ikke er dækket af den tegnede kaskoforsikring. Lejer betaler altid forsikring – p.t. 5% af bruttopris. Lejer skal sørge for at maskiner/materiel er forsvarlig aflåst, og mindre maskiner til værdi 0-75000 kr. skal være låst forsvarligt inde. Undlades dette hæfter lejer for det fulde erstatningsbeløb. Udlejer har tegnet motoransvarsforsikring som dækker efter færdselslovens regler. Hvor skader overstiger færdselslovens erstatningssummer hæfter lejer for det beløb, som summerne overstiges med. I tilfælde af at lejer/ bruger har handlet uagtsomt, kan forsikringsselskabet eller Sikmo ApS kræve erstatningen betalt af lejer (regres). Der er kun dækning i Danmark. Selvrisiko ved ansvar- og/eller kaskoskade: 6.000 DKK

Nyværdi på skadetidspunktet, samt afsavn pr. dag som følger: fuld pris af dag leje pris på skadede maskine. Der kan opkræves op til 30 dages afsavn.

7. Ansvarsbegrænsning: Udlejer er ikke ansvarlig for tab af brug, indtjening og omsætning, forsinkelse af arbejde, arbejdsløn, leje, finansielle omkostninger, tabt produktion eller lignende hvad enten sådan er at betragte som direktet eller indirekte tab samt for noget indirekte eller følgetab. Udlejer er ikke ansvarlig for skader forvoldt af en defekt ved det lejede, medmindre et sådan ansvar ikke kan fraskrives i henhold til lov om produktansvar. Udlejers ansvar kan ikke overstige den samlede leje.

8. Support Til supportordningen er tilknyttet følgende telefonnummer: 50 311 311. Startgebyr ved supportudkald: DKK 450,00 inkl. moms. Herudover regnes med DKK 450,00 inkl moms pr. time + kørselstillæg. Såfremt fejlen skyldes defekter på vores udstyr, vil der ikke være nogen omkostninger forbundet med supportudkald! Her vil udstyret blive forsøgt repareret på stedet, og der vil hvis muligt blive stillet et reserveanlæg til rådighed.

H. REKLAMATIONSRET

1. Hvis du ikke er tilfreds med vores arbejde kan du kontakte os på mail support@danmag.com. Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

2. For køb af vare hos os gælder købelovens regler om reklamationsret såfremt du er forbruger.

3. For erhvervsdrivende gælder følgende afsnit: Vi er alene ansvarlig for mangler ved det købte i henhold til købeloven regler (med de modifikationer der følger af nærværende handels- og lejebetingelser), såfremt der fremsættes indsigelse herom 14 dage efter levering. Købelovens § 54, stk. 1 er således ikke gældende.

4. Fuld tilfredshed eller pengene tilbage: det betyder at du får penge tilbage kun på de ting du er ikke tilfreds med. Folk har jo forskelige forventninger og vi hos Sikmo ApS er klar over det og vi laver alt hvad vi kan for at finde løsning og gøre vores kunder tilfredse. Hvis vi mener at arbejde er under standarder så du har ikke ret til penge tilbage før der kommer en uafhængig tredjepart som vurdere om arbejde er udført under standarder.

I. ANSVARSBEGRÆNSNING

1. Vi er ikke ansvarlig for tab af brug, indtjening og omsætning, forsinkelse af arbejde, arbejdsløn, leje, finansielle omkostninger, tabt produktion eller lignende hvad enten sådan er at betragte som direktet eller indirekte tab samt for noget indirekte eller følgetab.

2. Vores ansvar kan ikke overstige den samlede aftalte ordre, købesum eller leje.

3. Vi er ikke ansvarlig for skader forvoldt af en defekt ved de produkter vi bruger eller leverer eller de ting vi udlejer, medmindre et sådan ansvar ikke kan fraskrives i henhold til lov om produktansvar.

J. KLAGE

1. Hvis du er utilfreds med vores arbejde bedes du kontakt os på mail: support@danmag.com, men i sidste instans kan du klage til Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K Mail: info@byggerietsankenaevn.dk, www.byggerietsankenaevn.dk/.

2. Klager over vores fysiske produkter vi sælger ud og udlejet udstyr skal rettes til direkte til os på support@danmag.com og hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr ”

K. MARKEDSFØRING

1. Ved oplysning af din e-mailadresse og eller telefonnr giver du samtykke til, at vi kan sende/ringe dig markedsføring af tilsvarende tjenesteydelser og produkter. Hvis du ikke ønsker at modtage dette service, beder vi dig om at meddele os det på support@danmag.com

2. Vi har lov til at bruge billeder (før og efter vores arbejde) og poste dem på sociale netværk og på vores webside uden kundens udtrykkelige skriftlige samtykke.

Persondatapolitik

Kunder og potentielle kunder hos Sikmo ApS

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen. Vi giver de personer, vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de registreredes rettigheder. I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om vores nuværende og tidligere samt potentielle kunder.

Hvem vi er – og hvordan du kan kontakte os

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger:
Sikmo ApS Ladingvej 2,8464 Galten. CVR-nr. 43675796 Tlf.: +45 50311311 E-mail: support@danmag.com Web: www.danmag.com
Kontakt vedrørende databeskyttelse: Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte på support@danmag.com

Vores behandlinger af personoplysninger
Kategorier af personoplysninger
De oplysninger, vi behandler om dig, kan omfatte:
Oplysninger om nuværende og potentielle kunder Almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail købshistorik, betalingshistorik, betalingsoplysninger, samt lønoplysninger og evt. årsopgørelse i forbindelse med kreditvurdering og låneoprettelse
oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig
CPR-nummer
CPR-nummer i forbindelse med evt. kreditvurdering og låneoprettelse, samt underskrifter på dokumenter
Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger har følgende formål:

Administration af kundeforholdet, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold, samt løbende samhandel
Statistiske formål: Der foretages analyser af samhandel og rapportering på de generelle kundeoplysninger, der indsamles.
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme Sikmo ApS forretning og tilbyde kunder den bedste service og gode tilbud.
Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
Hvis vi videregiver generelle kundeoplysninger til andre virksomheder i Sikmo ApS med henblik på markedsføring, vil vi iagttage lovgivningens krav om de særlige procedurer, der skal følges, herunder at du får mulighed for at gøre indsigelse. Vores videregivelse vil ske i henhold til betingelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme Sikmo ApS forretning og tilbyde vores kunder den bedste service og gode tilbud.
Statistisk formål: Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt øjemed er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysninger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik.

Kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger
Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af lån/kreditter, samt ved opslag i kreditoplysningsbureau ved låneansøgning
Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger
Andre virksomheder i Sikmo ApS som led i markedsføringstiltag under iagttagelse af derom gældende regler
Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler
Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige. Sikmo ApS følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme alle oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt. For kommende og potentielle kunder omfattet af markedsføringsrelaterede aktiviteter følger vi de gældende regler i markedsføringsloven og principper om god markedsføringsskik.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik. Hvis du ønsker at få adgang til, få rettet eller slettet oplysninger om dig, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse): Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Ret til sletning: Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Ret til begrænsning af behandling: Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores anvendelse eller videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.
Ret til at få information om nye formål: Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.
Ret til at trække dit samtykke tilbage: Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi ikke behandle oplysningerne fremover. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er sket forud for tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.
Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.