fbpx

Før du klage over dårligt malerarbejde se en anvisning på hvordan man bedømmer malerarbejde udført på et givent underlag

Denne anvisning er udgivet i samarbejde mellem:
Danske Malermestre
Dansk Byggeri Malersektion
Teknologisk Institut
MBK sekretariatet
Maleteknisk Rådgivning
Anvisningen er ment som et værktøj til brug for rådgivere, arkitekter, håndværkere, syns- og skønsmænd m.v.
Anvisningen skal gøre det nemmere at vurdere kvaliteten af et stykke malerarbejde, og sikre at vurderingen af den tekniske kvalitet vil ske ud fra et ensartet vurderingsgrundlag.
Brug af anvisningen kræver et vist kendskab til den terminologi der bruges i byggeriet.
I denne anvisning er ikke beskrevet vurdering af industrimalede emner (færdigmalede), da vurdering af disse skal ske ud fra de gældende branchenormer.

Læs mere hvornår kan du klage over håndværkere?

Anvisningen – sådan bruges den

Det skal understreges, at anvisningen kun beskæftiger sig med den visuelle bedømmelse, og kan derfor ikke bruges til vurdering af den tekniske kvalitet. Anvisningen skal bruges til, at vurderingen af arbejdet bliver udført på samme måde hver gang, således at der ikke sker en fejlvurdering af arbejdet, som følge af en visuel fejlvurdering. For enkelthedens og forståelighedens skyld, er det valgt at lade anvisningen følge samme opdeling der er i malerfagets prisliste. Ved alle bedømmelser er det meget vigtigt, at afstanden til de emner der skal vurderes, bliver vurderet ud fra de samme forudsætninger hver gang. Der er derfor i anvisningen beskrevet afstandslængder, og i hvilken vinkel der skal vurderes fra. I anvisningen er beskrevet de malerfaglige kriterier som branchen har udtaget for de enkelte bygningsdele. Ved vurdering af udvendige arbejder, gælder samme kriterier som ved vurdering af indvendige arbejder. Branchen har med denne udgivelse, givet fælles retningslinier for at kunne vurdere et givent underlag.

 

Kunstlys – en kort forklaring

Alt efter hvilken lyskilde der bliver brugt, kan arbejdet blive bedømt forskelligt. Er det nødvendigt at vurdere arbejdet i kunstlys, kan halogenbelysning ikke bruges. Halogenbelysning lyser retningsbestemt, og giver et fejlagtigt billede, da lyset varierer meget fra centrum og ud i lyskeglen. Det anbefales derfor at bruge lamper, der er monteret med rør eller pærer efter nedenstående anvisninger.

Lampen/lamperne skal kunne give et lys med:
ca. 6500 Kelvin og ca. 1100-2000 Lux på emnet når lampen/lamperne er placeret i den i pjecen angivne afstand for vurdering.
Intet lys må placeres med direkte lys på emnet/emnerne.

Kelvin er måling af lysets visuelle temperatur, og er som hovedregel opdelt i 3 kategorier:
• Under 3300 Kelvingrader = varm hvid
• Mellem 3300 – 5000 Kelvingrader = kold hvid
• Over 5000 Kelvingrader = dagslys